Autoryzacje firm

Ascor S.A

 

Ascor 175x75

Producent Pomp Infuzyjnycj
MPW Med. Instruments

 

MPW 125x75

Producent Wirówek Laboratoryjnych
SciCan

 

SciCan 125x75

Producent Autoklawów Kasetowych
Pol-Eko Aparatura sp.j. 

POL-EKO 125x75

Producent Aparatury Laboratoryjnej
Roche Diagnostics

 

Roche 125x75

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia.
Cefla – Stern Weber, Anthos, MyRay

 

Cefla 125x75Sternweber 125x75anthos 125x75Myray 125x75

Grupa Firm produkujących sprzęt dentystyczny